Klachtenprocedure WKKGZ

Het kan zijn dat je klachten hebt met betrekking tot de behandeling of de manier waarop ik met je omga. Waar mensen werken kunnen er misverstanden ontstaan. Ik wil graag dat je weet dat dat niet mijn intentie is. Mocht je feedback voor me hebben dan verneem ik dat graag van je. Mochten wij er samen niet uitkomen dan kan je gebruik maken van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ)

De WKKGZ maakt het voor jou als cliënt makkelijk om een klacht in te dienen zonder dat je van het kastje naar de muur wordt gestuurd, en voor mij als jouw zorgverlener om me te kunnen verbeteren en te leren. De WGGKZ onderscheidt een viertal stappen, die je ook terug vindt in dit stroomschema

1. Een klacht bespreek je als eerste met mij. 
2. Leidt dit niet tot een oplossing dan kan je contact opnemen met mijn beroepsvereniging. Je kan daarvoor gebruik maken van het klachtenformulier en klachtenreglement op de website www.vivnederland.nl of bellen naar telefoonnummer 085-400 4885.
3. Mijn beroepsvereniging brengt je in contact met een onafhankelijke klachtfunctionaris. De onafhankelijke klachtenfunctionaris onderzoekt onder andere de mogelijkheden om tot een oplossing te komen.
4. Indien de onafhankelijke klachtfunctionaris er niet in slaagt te bemiddelen, kun je ervoor kiezen om je klacht voor te leggen aan een geschillencommissie. Hier vind je de procedure en verdere informatie zoals de kosten: https://www.camcoop.nl/
Als de geschillencommissie een uitspraak doet dan wordt deze uitspraak geanonimiseerd gepubliceerd, zodat de opgedane ervaring gedeeld wordt en elke zorgverlener er kennis van kan nemen.

Ik hoop je hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht. Mocht je vragen hebben over de procedure of de verschillende instanties die hiermee van doen hebben, hoor ik dat graag van je.

Hartelijke groeten, Saskia 


Via deze link vind je mijn registratie bij de geschillencommissie https://www.camcoop.nl/ Dit is het reglement behorende bij de Geschillencommissie: Reglement Geschillencommissie.