Aangesloten bij

Ik ben aangesloten bij de volgende instellingen: 

Stichting Emovere

Wetenschappelijk onderzoek geeft aanwijzingen dat psychologische factoren SOLK kunnen veroorzaken. Stichting Emovere zet zich in voor mensen met medisch onverklaarde lichamelijke klachten. Ze bepleit een integrale benadering van lichaam en geest. Emoties die zich (onbewust) vastgezet hebben in het lichaam zijn bij een groot aantal SOLK-patiënten de belangrijkste oorzaak van hun klachten. De oplossing kan gevonden worden in het zich bewust worden hiervan en het leren voelen en verwerken van deze emoties. Stichting Emovere draagt een brede visie op gezondheid en welzijn uit: Van “leren leven met”, naar herstel én preventie. Wil je hier meer over weten? Kijk dan op hun website https://www.stichtingemovere.nl/

Quantum Touch Nederland en  Amerika

Quantum Touch is ontwikkeld in Amerika door Richard Gordon. De trainers van Quantum Touch Nederland, waar ik mijn opleidingen heb gevolgd, zijn door hem opgeleid. Ik ben gecertificeerd door Quantum Touch Nederland en Quantum Touch Amerika. De informatie hierover kan je vinden via deze linken: Aansluiting Quantum Touch Nederland en Aansluiting Quantum Touch Amerika